DRAMA 
Dramatisera  lekar och sagor

På planeringsdagen den 14 augusti 2003 inom RO2 i Tierps kommun arbetade vi kring drama. Vi försökte inspirera barnomsorgspersonalen från Tobo, Vendel och Örbyhus till hur enkelt man kan spela upp en känd saga för barnen om man bara har lite rekvisita. Vi delade in oss i grupper med ca 7 personal i varje grupp.

Grupp 1: FYRA SMÅ GRISAR. 
Grupp 2: BOCKARNA BRUSE
Grupp 3: RÖDLUVAN OCH VARGEN

FYRA SMÅ GRISAR

Alla läste nedanstående ramsa och gjorde rörelser till den. Här är det skådespelerskan Marie Westner, som i slutet av ramsan får personalen att vara grisar och  slå knorr på svansen! Väldigt uppskattat!

Fyra små grisar  

Fyra små grisar gingo ut på vift.
Alla voro glada och ingen var gift,
och alla hade knorr uppå svansen.

De smögo ut ur stian, de gingo ut ur byn.
Små rosen-röda trynen de vände upp mot skyn
och viftade så gladeligt med svansen.

Och solen hon sken på små nassarna ned.
Den första sade: "Nöff" och den andra sa så med
och de svängde så lusteligt med svansen.

Den tredje sade: "Nöff" och den fjärde också,
ty vädret var så vackert och himmelen så blå, 
och alla hade knorr uppå svansen.

Då kom där mot dem rusande den stora svarta hund
och öppnade emot dem sin faseliga mun
och nafsade den minsta i svansen.

Då skreko de så himmels-högt, de fyra grisar små, 
de vända om, de springa, allt vad de förmå,
och sloka så ynkeligt med svansen.

De sprungo hem mot stian, de sprungo med fart.
och inne uti stian, där va så lugnt och rart!
Och där slogs åter knorr uppå svansen.
av Anna-Maria Roos

Webbmaster Kerstin Riedel